Slaget efter tolv - dagens debatt

Slaget efter tolv - dagens debatt

Varför är det slut på medicin?

pe 15.11. klo 12.03–12.35
Viimeisin

Dagens debatt på Yle Vega, vardagar efter tolv.

Seuraava lähetys

Slaget efter tolv - dagens debatt

tänään klo 12.03–12.35

E-post: slaget@yle.fi

Aiemmat lähetykset

Varför är det slut på medicin?

pe 15.11. klo 12.03–12.35

Det råder brist på många läkemedel, Både vanlig värkmedicin och p-piller, men också medicin mot cancer och högt blodtryck. Bland annat. Varför är det så? En del patienter reser utomlands för att köpa läkemedel, andra blir utan och på apoteken använder personalen mycket tid åt att få fram ersättningar. I Slaget efter tolv diskuterar apotekaren Susanne Lindberg (bilden till vänster), Liisa Hurme, Senior Vice President Global Supply Chain från läkemedelsbolaget Orion (bilden till höger) och läkaren Robert Bergholm, känd från Radiodoktorn. Programledare: Stefan Winiger E-post: slaget@yle.fi

Hur kan jordbruket bli mer miljövänligt?

to 14.11. klo 12.03–12.35

Många djurgårdar har hoppat av jordbrukets miljöersättningssystem på grund av för stränga miljökrav. Miljökraven borde tvärtom bli strängare - tycker miljöorganisationerna. Fortsättningsvis rinner en massa näringsämnen ut i Skärgårdshavet - lika mycket år efter år. Något måste göras - men vad? I Slaget efter tolv deltar jordbrukaren Jan-Erik Karlsson, växtodlingsrådgivare Peter Fritzén och linjedirektören för jordbrukslinjen vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK Johan Åberg. Maria Nylund leder ordet. E-post: slaget@yle.fi

Måste posten vara ett vinstdrivande företag?

ke 13.11. klo 12.03–12.35

Samhällsfreden är i gungning då de postanställda inleder en strejk på måndag - en strejk som ser ut att dra med sig andra branscher i form av stödstrejker. Arbetsgivaren säger att statsägda posten måste få ner kostnaderna för att kunna konkurrera med andra företag i distributionsbranschen. Men för de anställda är de föreslagna lönesänkningarna oacceptabla. Måste posten vara ett vinstdrivande företag? Vad innebär statens ägarstyrning? Hur mycket skall staten blanda sig i postens verksamhet? Akavas ordförande Sture Fjäder, Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson och journalisten Pekka Palmgren debatterar under ledning av Bettina Sågbom. E-post: slaget@yle.fi

Håller Sverige på att tappa greppet om brottsligheten?

ti 12.11. klo 12.03–12.35

I Sverige avlöser rubrikerna om bomber och unga män som mördas varandra. Inget annat västligt land har i fredstid haft en sån serie bombdåd som vårt västra grannland. Vad är det som ligger bakom? I Slaget efter tolv diskuterar författaren och journalisten Lars Åberg, nordenforskaren Johan Strang och Yles tidigare stockholmskorrespondent Linda Söderlund. Programledare: Stefan Winiger slaget@yle.fi

Skolavslutning som får inte hållas i kyrkan

ma 11.11. klo 12.03–12.35

Riksdagens biträdande justitieombudsman säger att en skolavslutning inte skall hållas i en kyrka och debatten löper amok. Riksdagsledamöter både från opposition och regering ondgör sig på social media över att barn inte ens får gå i kyrkan längre, och det varnas både för militant ateism och undfallenhet inför andra kulturer. Vad är det som hänt? Är det frågan om ett äkta missförstånd av justitiemannens utlåtande eller plockar politiker från diverse partier politiska poäng. HBLs ledarskribent Susanna Ginman och mediakonsulten Petteri Väänänen analyserar och diskuterar under ledning av Bettina Sågbom.

E-post: slaget@yle.fi

Nästan femtiotusen finländare klarar inte av en normal vardag på grund av sitt spelberoende.

pe 8.11. klo 12.03–12.35

En stor aktör som erbjuder dem penningspel är statsägda spelbolaget Veikkaus. Efter en hård politisk press lovar Veikkaus nu ta större ansvar för individen. Räcker det? Det debatteras i Slaget efter 12 tillsammans med riksdagsledamöterna Juhana Vartiainen från Samlingspartiet och Mikko Ollikainen från SFP, forskningsdirektör Matilda Hellman från Helsingfors universitet och projektchef Tapio Jaakkola från föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT.

Programledare Ann-Charlotte Åkerholm. E-post: slaget@yle.fi

Hur mycket kan Vasa spara?

to 7.11. klo 12.03–12.35

Skattehöjningar och sparpaket har inte haft önskad effekt på det växande budgetunderskottet i Vasa. Till nästa år föreslår tjänstemännen storsläggan - både skattehöjning och stora nedskärningar. Vad vill politikerna göra? I Slaget efter tolv debatterar (fr.v.) Nils-Johan Englund (sdp), Lars-Erik Wägar (sfp) och Aino Akinyemi (vf) under Filip Sténs ledning.

Finlandssvenska värderingar - finns det sådana?

ke 6.11. klo 12.03–12.35

I hur stor utsträckning har finlandssvenskarna en gemensam syn på livet - trots att Svenskfinland är splittrat och på många sätt heterogent? Finns det något som förenar oss i synen på vad gör oss lyckliga och vilka saker vi prioriterar i livet? Hur stark samhörighet känner vi med varandra egentligen? I Slaget efter tolv deltar forskare Isak Vento från Helsingfors universitet, tidigare språkbadslärare Liisa Suopanki och akademilektor Johan Werkelin. Maria Nylund leder ordet. E-post: slaget@yle.fi

Avkriminalisera användningen av cannabis?

ti 5.11. klo 12.03–12.35

Över 50.000 människor har skrivit på ett medborgarinitiativ som vill avkriminalisera användningen av cannabis. Därmed kommer riksdagen att ta upp frågan till behandling. Vilka konsekvenser skulle det få om innehav och användning av cannabis inte längre skulle vara straffbart? Här går åsikterna tvärt isär. Erfarenhetsexperten Maria Thelen och ordföranden för Gröna unga, Amanda Pasanen (bilden), debatterar cannabis under ledning av Bettina Sågbom.E-post: slaget@yle.fi

En lycklig minoritet?

ma 4.11. klo 12.03–12.35

Inför Svenska dagen på onsdag diskuterar De äldres råd svenskans och finlandssvenskarnas ställning i vårt land. Vi är kanske inte så lyckliga som vi länge har trott. I De äldres råd sitter Jutta Zilliacus, Ralf Friberg, Per-Erik Lönnfors och Geo Stenius E-post: slaget@yle.fi

Unga beredda att kämpa för sina rättigheter

pe 1.11. klo 12.03–12.35

Hur ska studerandena vid Åbo Akademi kunna studera i alltför trånga utrymmen? Borde man slopa nötköttet vid studentrestaurangerna? Vad kan man göra åt det ökande psykiska illamåendet vid universiteten? I Slaget efter tolv på fredag möts fyra kandidater som ställer upp i Kårvalet vid Åbo Akademi som går av stapeln mellan den 5 och 6 november. I debatten deltar Ida Nordell (bilden t.h), Rosanna Fellman (bilden t.v), Frans Villanen och Tyko Hertzberg (bilden mitten). Debatten leds av Maria Nylund. slaget@yle.fi

Varthän Europa?

to 31.10. klo 12.03–12.35

I skymundan bakom Brexit försöker EU hitta en väg framåt. Återigen ställs de gamla frågorna: Mer och fördjupat samarbete eller en ren handelsunion. Och hur är det med den berömda enigheten? Ungern vänder sig mot Ryssland, Storbrittannien är på något sätt på väg ut. Vad har vi kvar? I Slaget efter tolv diskuterar Teija Tiilikainen från EU:s center för att motverka hybrida hot och Heidi Hautala, europaparlamentariker för de Gröna. Programledare: Stefan Winiger

E-post: slaget@yle.fi

Ideologi i klimatdebatten

ke 30.10. klo 12.03–12.35

Håller vi på att drunkna i bruset av olika vinklade budskap och ideologier – och riskerar vi därmed att missa det väsentliga i klimatdiskussionen? I Slaget efter tolv politikerna Matilda af Hällström (saml), Laura Ala-Kokko (grön, bilden) och Anders Norrback (sfp). Ordet leds av Filip Stén.

E-post: slaget@yle.fi

Allt färre fåglar

ti 29.10. klo 12.03–12.35

Fågelstammen minskar i oroväckande takt. Särskilt under de senaste tio åren har utvecklingen varit brutal, och det gäller hela världen. Forskare varnar för att fågeldöden är ytterligare ett tecken på en större kris i ekosystemet. I Slaget efter 12 diskuterar fågelskådare och journalisten Peter Buchert och fågelskådaren och forskaren Mikael Kilpi om varför fåglarna spelar en sådan viktig roll för livet på jorden. Programledare Bettina Sågbom.

E-post: slaget@yle.fi

Närståendevården en kvinnofälla?

ma 28.10. klo 12.03–12.35

Kvinnor faller bort från arbetslivet när de sköter om sina äldre släktingar - har Finland byggt upp en kvinnofälla i äldreomsorgen? Och hur rimmar det med regeringens mål att sysselsätta allt fler finländare? I Slaget efter 12 diskuteras frågorna med Ulrika Krook (i mitten på bilden), jurist och universitetslärare i socialrätt, chefsekonom Heidi Schauman (till höger) och tidigare kommunalpolitikern och nyblivna närståendevårdaren Gunvor Brettschneider (till vänster).

Programvärd Ann-Charlotte Åkerholm

E-post: slaget@yle.fi

Från köksfinska till kunskapsfinska - hur bra fungerar mofi-finskan i skolorna?

pe 25.10. klo 12.03–12.35

Hur borde skolan stödja de tvåspråkiga eleverna på bästa sätt? Fungerar den så kallade mofi-finskan - eller behöver de tvåspråkiga eleverna något mer för att få en nyanserad och stark finska? Och på vems ansvar är det egentligen att finskan utvecklas? I Slaget efter tolv diskuterar rektor Elise Kurtén som skrivit läromedel i finska, Katri Hansell från Åbo Akademi och föräldern Jasmin Javén-Veräjänkorva. Maria Nylund leder ordet. Slaget efter tolv fredag 25.10 klockan 12:03 i Yle Vega. E-post: slaget@yle.fi

Det fria ordet som ingen vill höra

to 24.10. klo 12.03–12.35

Yttrandefriheten är en av grundpelarna i vårt samhälle. Men samhällsdebatten påverkas allt mer av de sociala medierna där vi är allt mindre villiga att lyssna till dem som tycker annorlunda. Vad betyder det för det offentliga samtalet och sammanhållningen i samhället? I Slaget efter tolv diskuterar twitterprofilen och fd politikern Pekka Sauri (Gröna), bloggaren och historikern Charlotte Cederbom och Heikki Jokinen från PEN-klubben. Programledare: Stefan Winiger

E-post: slaget@yle.fi

Politiska sympatier avgörande då det gäller vilka medier du litar på

ke 23.10. klo 12.03–12.35

De flesta av oss har stort förtroende för nyhetsmedia - åtminstone så länge det handlar om sport- eller kulturnyheter. När det gäller nyheter som rör politik är det numera färre än hälften som säger sig lita på nyhetsmedia. Det här framgår av en undersökning gjord av Stiftelsen för kommunal utveckling.. Är det fel på journalistiken eller politiken? Frågan går till Ann-Sofi Berger (på bilden), ansvarig utgivare för Österbottens tidning, Kim Strandberg, professor i statskunskap vid Åbo Akademi och till Lulu Ranne, riksdagsledamot för Sannfinländarna. Debatten leds av Filip Stén. E-post: slaget@yle.fi

Drama utan ände

ti 22.10. klo 12.03–12.35

Blir det en brexit med förskräckelse eller en brexit utan ände? Besked och uttalanden i högt tonläge har haglat under de senaste dagarna. Europaparlamentarikerna Nils Torvalds (Sfp) och Ville Niinistö (Gröna) diskuterar brexit, demokrati och Europa. Programledare: Stefan Winiger E-post: slaget@yle.fi

Cirkus Johnson&Trump

ma 21.10. klo 12.03–12.35

Gamla regler i internationell politik förefaller bortglömda. Herrar Johnson och Trump spelar med egna kortuppsättningar. De äldres råd diskuterar den senaste tidens svängar i världspolitiken. I De äldres råd sitter Jutta Zilliacus, Ralf Friberg, Per-Erik Lönnfors och Geo Stenius. E-post: slaget@yle.fi