Yle Sámi Radio

Yle Sámi Radio

Yle Sámi iđit - iiđeed - tue'les 7.00–7.30
Suora
Yle pienoiskoossa kolmella saamen kielellä. Saamelaisten ääni – Sámi jietna.

Yle Sámi iđit - iiđeed - tue'les

Yle Sámi iđit - iiđeed - tue'les. Yle Sámi iđitsátta golmma sámegillii. Yle Säämi iiđeedvuolgâttâs kuulmâ sämikielân. Yle Sääʹm tueʹlesvuõlttõs kolmm sääʹmǩiõʹlle.
Yle Sámi Radio7.00–7.30
Suora

Yle Oddasat Sápmi

Yle Ođđasat Sápmi. Yle Sámi radioođđasat sámegillii.
Yle Sámi Radio7.30–7.33

Yle Sámi iđit - iiđeed - tue'les

Yle Sámi Radio7.33–8.00

Buorre idit Sápmi

Yle Sámi Radio8.00–9.00

Buorre idit Sápmi

Yle Sámi Radio9.00–10.00

Jieʹlli Arkiiv

Yle Sámi Radio10.00–10.30

Musihkkaboddu

Yle Sámi Radio10.30–11.00

Ellee arkkadah

Yle Sámi Radio14.00–14.30

Yle Ođđasat Sápmi

Yle Sámi Radio14.30–14.33

Dearvva! Tiörv! Tierva!

Dearvva! Tiõrv! Tiervâ! Yle Sámi veaigesátta golmma sámegillii. Yle Sääʹm jeäʹǩǩespeeiʹv-vuõlttõs kolmm sääʹmǩiõʹlle. Yle Säämi ehidispeivivuolgâttâs kuulmâ sämikielân.
Yle Sámi Radio14.33–15.00

Dearvva! Tiörv! Tierva!

Yle Sámi Radio15.00–16.00

NRK Sapmi

Yle Sámi Radio16.00–17.30

SR Radio Sapmi

Yle Sámi Radio17.30–18.30