Yle Sámi Radio

Yle Sámi Radio

Yle pienoiskoossa kolmella saamen kielellä. Saamelaisten ääni – Sámi jietna.

Rohkos ja musihkka

Yle Sámi vuoiŋŋalaš prográmma oktii vahkus. Yle Sápmin hengellinen ohjelma kerran viikossa.
Yle Sámi Radio14.00–14.30

Yle Oddasat Sápmi

Yle Ođđasat Sápmi. Yle Sámi radioođđasat sámegillii.
Yle Sámi Radio14.30–14.33

Dearvva! Tiörv! Tierva!

Dearvva! Tiõrv! Tiervâ! Yle Sámi veaigesátta golmma sámegillii. Yle Sääʹm jeäʹǩǩespeeiʹv-vuõlttõs kolmm sääʹmǩiõʹlle. Yle Säämi ehidispeivivuolgâttâs kuulmâ sämikielân. WhatsApp +358 40 190 9114
Yle Sámi Radio14.33–15.00

Dearvva! Tiörv! Tierva!

Yle Sámi Radio15.00–16.00

NRK Sapmi

Yle Sámi Radio16.00–18.30