Yle Sámi Radio

Yle Sámi Radio

Dearvva! Tiörv! Tierva! 14.33–15.00
Suora
Yle pienoiskoossa kolmella saamen kielellä. Saamelaisten ääni – Sámi jietna.

Dearvva! Tiörv! Tierva!

Dearvva! Tiõrv! Tiervâ! Yle Sámi veaigesátta golmma sámegillii. Yle Sääʹm jeäʹǩǩespeeiʹv-vuõlttõs kolmm sääʹmǩiõʹlle. Yle Säämi ehidispeivivuolgâttâs kuulmâ sämikielân.
Yle Sámi Radio14.33–15.00
Suora

Dearvva! Tiörv! Tierva!

Yle Sámi Radio15.00–16.00

NRK Sapmi

Yle Sámi Radio16.00–17.30

SR Radio Sapmi

Yle Sámi Radio17.30–18.30