Yle Sámi Radio

Yle Sámi Radio

Yle pienoiskoossa kolmella saamen kielellä. Saamelaisten ääni – Sámi jietna.

Binna Bánna

Binna Bánna juohke bearjadaga diibmu 10.00-10.30 ja nuppádassii mánnodagain diibmu 14.00-14.30

Buorre idit Sápmi

Davviriikalaš Buorre iđit Sápmi -sátta

Dearvva! Tiörv! Tierva!

Yle Sámi veaigesátta golmma sámegillii. Yle Sääʹm jeäʹǩǩääpeeiʹv-vuõlttõs kolmm sääʹmǩiõʹlle. Yle Säämi ehidispeivivuolgâttâs kuulmâ sämikielân.

Rohkos ja musihkka

Yle Sámi vuoiŋŋalaš prográmma oktii vahkus. Yle Sápmin hengellinen ohjelma kerran viikossa.