Radiot.fi palvelun tietosuojaseloste

(Päivitetty 12.6.2019)

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Radiot.fi palvelun käyttäjätietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. Radiot.fi on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä.

1. Yhteystiedot

Radiot.fi/Radiosoitin Suomi Oy (y-tunnus: 26209793)
Yhteyshenkilö: Jari Lahti
Osoite: Radiokatu 5, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: palaute@radiot.fi

2. Käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot:

Palvelua on mahdollista käyttää rekisteröitymättä käyttäjäksi. Tällöin käyttäjästä ei kerätä mitään henkilötietoja.

Yle Tunnus: Jos kirjaudut palveluun sisään, tarvitset Yle Tunnuksen. Jos käyttäjä kirjautuu Yle Tunnuksella suosikit tallennetaan myös Radiot.fi:n kantaan, josta ne synkataan kaikkiin laitteisiin, jossa asiakas käyttää Radiot.fi:ta. Tällöin kantaan tallennetaan suosikkikanavat, ohjelmat ja Yle Tunnuksen token.

Käyttöön liittyvät tiedot:

Käyttötottumuksesi: Haluamme kehittää palvelua käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. Tämän vuoksi seuraamme sovelluksen käyttötottumuksiasi. Tällaisia tottumuksia ovat esimerkiksi kuuntelemasi kanavat ja kuuntelukertojesi pituudet. Suosikkikanavat ja ohjelmat tallennetaan selaimen local storeen ja niitä käytetään vain paikallisesti selaimessa.

Äänikomennot: Radiot.fi:n iOS- ja Android-sovelluksissa on käytössä ääniohjaus. Tallennamme käyttäjien antamat äänikomennot tekstimuodossa ja hyödynnämme tietoja kehittämään Radiot.fi:n ääniohjausta ja hakua. Tiedot auttavat meitä tarjoamaan entistä paremman käyttökokemuksen.

Lisäksi on hyvä tiedostaa, että Google ja Apple voivat omien tietosuojakäytänteidensä mukaisesti tallentaa käyttäjiensä äänikomentoja, vaikka Radiot.fi ei sitä tee.

Käyttäjän antama palaute:

Käyttäjä voi lähettää sähköpostilla palautetta Radiot.fi:n palvelusta palautelinkin kautta. Tällöin palautesähköpostiin tuodaan asiakaspalvelun helpottamiseksi automaattisesti seuraavat tiedot: sovelluksen versio, käyttöjärjestelmän versio, laite ja kuunneltava kanava/ohjelma. Käyttäjä voi halutessaan manuaalisesti poistaa ko. tiedot lähettäessään palautesähköpostia.

Evästeet:

Lisäksi käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla evästelausekkeessa (kohta 7) tarkemmin kuvatuin tavoin.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • Yle Tunnus: käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen ja käyttäjien tunnistamiseen.
  • Käyttötottumuksesi: käytetään asiakaskokemuksesi parantamiseen. Kirjautumalla Yle Tunnuksella palveluun suosikkisi pysyvät ajan tasalla kaikilla laitteillasi. Oikeusperusteet: oikeutettu etu.

4. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Yle säilyttää Yle Tunnukseen liittyviä tietoja niin pitkään kuin rekisteröity on Yle Tunnus -palvelun käyttäjänä. Epäaktiiviset käyttäjät poistetaan kahden vuoden välein.

Sähköpostipalautteet poistetaan sen jälkeen, kun palaute on käsitelty.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Emme siirrä tietoja EU-alueen ulkopuolelle.

Tällä hetkellä alihankkijaa käytetään ainoastaan mainonnan kohdentamiseen (Google).

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
  • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
  • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
  • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen.
  • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.

Käyttäjä voi hallita itse omia tietojaan Yle Tunnuksen sivuilla osoitteessa tunnus.yle.fi.

7. Evästelauseke

Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron eikä vahingoita päätelaitetta. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Radiot.fi käyttää evästeitä kävijäliikenteen tilastointiin ja tutkimukseen ja mainonnan kohdentamiseen.

Mainonnan kohdentaminen

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kohdentaakseen mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella. Teemme yhteistyötä mainosverkoston kanssa, jotta käyttäjälle näytettävä mainonta olisi mahdollisimman kiinnostavaa.

Kävijäliikenteen tilastointi ja tutkimus

Google Analytics

Google Analyticsiä käytetään Radiot.fi:ssä käyttäjien selailun seurantaan ja striimien ja ohjelmien kuunteluanalytiikkaan. Käyttäjän seurantaan käytetään Google Analyticsin evästeitä. Selailusta välitetään muun muassa seuraavat tiedot: selainversiot, käyttöjärjestelmä, sijainti, sivun nimi. Kuunteluanalytiikasta välitetään muun muassa kanavan nimi, ohjelman nimi, kuuntelun kesto, kuuntelun aloitus, puskurointi, kuuntelun lopetus. Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.google.com/analytics/

Adobe Analytics

Yleisradion pääasiallinen web-analytiikkajärjestelmä, jonka avulla raportoidaan Radiot.fi:n käyttöä. Adobe-analytiikkaan välitetään Ylen ohjelmien kuunteluanalytiikkaa. Jos käyttäjällä on Yle Tunnus, se välittää analytiikkaa kuuntelutilastojen mukana, muuten kuuntelu on anonyymia. Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://www.adobe.com/fi/data-analytics-cloud/analytics.html

Muut tunnisteet

Mobiililaitteiden sovelluksissa on yksilöivä tunniste, jota käytetään sovelluksen mainonnan kohdentamiseen ja tutkimukseen (ns. mobiili-ID). Tunnisteen avulla voidaan tuotekehitystä varten raportoida myös se, miten ja kuinka usein sovellusta käytetään. Tunniste on verrattavissa evästeeseen.

Eri sovellusjulkaisijoilla on käytössään eri laitetunniste. Vaikka laite olisikin sama, mainostaja ei voi kohdentaa mainoksia perustuen samalta laitteelta käytettyihin eri julkaisijoiden sovelluksiin.

Mitkä ovat oikeutesi?

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mobiili-ID asetuksia asiakas voi muokata oman mobiililaitteensa asetuksissa. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.